• DUYURULAR
 • NTD-FORM
 • TEMSİLCİLİKLER
 • İLETİŞİM
 • Pin-On-Disk
  • UTS TRIBOMETER T10/20 iki temel hareket modülünden oluşan bir sistemdir. Bunlar hem   Pin-on-disk hem de   Reciprocating sayesinde hem dairesel hem de lineer harekette test imkanı sunulmaktadır. 
  • Pin-on-disk modülünde kullanılan disk tipi numuneler için opsiyonel iki farklı tutucu   mevcuttur: Kademeli geçişe sahip, hassas ayarlı tutucu ve basit disk üzeri kayıcı tutucu.
  • Pin-on-disk modülü ASTM G-99 ( Standard Test Method for Wear Testing with a Pin-on-Disc Apparatus ) standardına uygun testler yapabilmektedir.
  • Bu modelde disk tipi numuneler için opsiyonel iki farklı tutucu   mevcuttur: Kademeli geçişe sahip, hassas ayarlı tutucu ve basit disk üzeri kayıcı tutucu.  
  • Sistemde oto-blokajlı bir sonsuz vida sistemiyle bilya/pin konumlaması yapılmaktadır. 
  • Aşınma derinliği elastik kolla temas halinde bulunan hassas bir indüktif mesafe algılayıcı probe ile algılanmaktadır. 
  • Sürtünme kuvveti elastik kol üzerinde oluşan deplasmanın hassas bir indüktif deplasman algılayıcılı sensör ile algılanması esasına göre ölçülmektedir. 
  • Sistem, bilye ve pin tipi aşındırıcılar ve/veya aşınanlar için geniş bir ölçü aralığı sunmaktadır.  
  • Sürücü sistemde hassas moment ve hız kontrolüne sahip Maxon fırçasız DC motor kullanılmaktadır.
   
  Lineer (Reciprocating)
  • Lineer ileri-geri (reciprocating)   hareket modülü bu türü hareket yapan sistemlerde kullanılan malzemelerin   bu hareket tarzı altındaki sürtünme ve aşınma   davranışını karakterize etmek için geliştirilmiştir.  
  • Lineer hareket modülü ile ASTM G-33 (Standard Test Method for Linearly-Reciprocating Ball-on-Flat Sliding Wear) standardına uygun testler yapabilmektedir.
  • Bu modülde, dönel hareket yapan   sistem özel bir mekanizmal dönüşümle   numune bağlı tablaya   lineer hareket sağlar duruma getirilmiştir. 
  • Numunelerin kolay bağlanması için hareketli tabla üzerine tutucular ve vida delikleri açılmıştır.   Bu nedenle, her geometri ve boyutta numunle ile çalışmak mümkün olmaktadır.
  • Bu sistemde de yine aşınma derinliği ölçüm sensörü ile aşınma derinliği, ve opsiyonel sıcaklık ölçüm sensörü ile numune sıcaklığı ölçülebilmektedir.
  • Hem ileri-hem de geri hareket sırasında   sürtünme katsayısı ölçümü yapılmaktadır.
   
  Yağlama ve Korozyon
  • UTS Tribometer T10/20 modeli, ilave edilecek yağlı ortam ve korozyon ortamı modülleriyle de deneyler yapabilmektedir. Bu sayede, hem yağlı hem de farklı korozif ortamlarda çalışan tribolojik sistemlerin sürtünme ve aşınma davranışları karakterize edilebilmektedir.
  • Yağlı ortam olarak, hem damlalı (sınır yağlama) hem de yağ içerisinde (hidrodinamik yağlama)   deneyler yapılabilmektedir.   Damlalı yağlamada aşınma yüzeyinden ayrılan yağ bir havuzcukta toplanmakta ve buradan uzaklaştırılmaktadır. Damla yağlama için bu sistem ile   birlikte bir yağ tankı, debi ayar sistemi   ve bu ortama bağlantı elemanları da verilmektedir.
  • Korozyon deneyleri için ise korozyona karşı dayanıklı malzemeden imal edilmiş kap ve bilye/numune tutucu sistemler kullanılmaktadır.   Bu modülde,   değişik korozif ortamlarda (tuzlu su, vücut sıvısı, asitik çözeltiler v.b.) deneyler yapılabilmektedir. Ayrıca, bu sisteme opsiyonel olarak tribokorozyon yapabilme yeteneği de kazandırılabilmektedir.   
  • çözeltiler v.b.) deneyler yapılabilmektedir. Ayrıca, bu sisteme opsiyonel olarak tribokorozyon yapabilme yeteneği de kazandırılabilmektedir. 
  Dönel (Pin-On-Disk) Modülü
  Özellikler
  Pin tutucu 3-10 mm
  Bilye tutucu 4-10 mm
  Standart bilye 6 mm
  Standart pin 6 mm
  Disk çapı 110 mm
  Disk devir sayısı 50-1000 d/dk
  Numune tutucu 0-75 mm
  Aşınma izi çapı 0-60 mm
  Yük 1-60 N
  Sürtünme kuvveti 0-60 N
  Aşınma  derinliği  0-4 mm
  Sıcaklık Oda sıcaklığı
  Set zamanı Saat/dk/sn
  Yazılım Turquoise V2.0
  CSS MenuMaker
  MAK Elektronik Malzeme Analiz ve Kalite Kontrol Cihazları Dış Tic. Ltd. Şti.  Gizlilik - Site Haritası
  Cenap Şehabettin Sokak, No: 39,
  34718, Koşuyolu, KADIKÖY - İSTANBUL
  Tel: 0216 402 10 34 (Pbx)
  Faks: 0216 402 10 35